یلدا

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۳image description
شب را صبر می کنیم خورشید فردا یلدا زایش خورشید است در نهایت تاریکی ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳...

معادله آقای قد بلند

  • ۲۸ آبان ۱۳۹۳image description
آقای قد بلند! معادله ات را به هم خواهم ریخت روی همین صندلی با عشق بنشین و از ابتدا پرونده را رقم بزن ما زنجیریم ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۳...

صدای تو

  • ۲۶ آبان ۱۳۹۳image description
این غروب نبود که تفسیر کردند هرگز، هرگز و هرگز خورشید بود که تعظیم کرد در برابر عظمت صدای تو فقط صدای تو طلوع حضرت خورشید برای بادبادکها بی صدا نیست… ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳...

دلتنگی

  • ۱۲ آبان ۱۳۹۳image description
راه می روم و پاییز و تو نیامدی هنوز سال پیش گفتم آبان است و میایی و نیامدی و نیامدی هنوز راه می روم و برگهای ریخته و تو نیستی کنار ما راه می روم و باران و تو کجایی ؟ اینگونه نزدیک که بوی تو به مشاممان رسید آنگونه دور که پاییز آمد و...

شطرنج

  • ۳ آبان ۱۳۹۳image description
شطرنج تاریخی اسبهای تیزپایشان را به سوی تو می فرستند از دل قلعه های تیره و تار تا تو را مات کنند فیلها وزیر سربازان جنگندگان … و تویی و تنها پیاده های سرباز … - خورشید من شطرنجی این چنین نا عادلانه ؟ ـ‌ آری قانون بازی است، تار و مار می کنند می...

نوبت فریاد خورشید

  • ۱ آبان ۱۳۹۳image description
شب جیغش را کشید نوبت فریاد خورشید است! یکم آبان ماه ۹۳...

  • ۳۰ مهر ۱۳۹۳image description