تو اما باز …

  • ۱۴ دی ۱۳۹۵image description
این کتاب قرار بود آنقدر باز بماند تا فصل آخرش را تو برایمان روایت کنی «به پایان آمد این دفتر» تو اما باز … آنجایی ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵...

دلم برای تو تنگ است

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۵image description
دلم برای تو تنگ است و نیست راه وصالی من از دیار کویرم، تو «یادگار شمالی» دلم برای تو تنگ است و «باز بالِ » اسیرم تو بسته بال رهایی، تو آسمان محالی دلم برای تو تنگ است و در خیال چو سروی تو سرو ساحت عشقی، حقیقتی نه خیالی تو آمدی و نگفتند و...

الست

  • ۱۳ تیر ۱۳۹۵image description
میان تمام فانوسهای زمینی چراغهای در کثرت مدعیان نور هنوز هم وقتی درز پنجره را باز می کنم باریکه نوری از آسمان پیام آورم می شود : آیا هنوز هم من خورشید تو هستم؟… ١٣ تیر ماه ٩۵...

روز پدر

  • ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵image description
…..برای روز پدر، به دنبال عکس یادگاری با او، تمام خویش را جستجو کردم…. در تمام عکسهای یادگاری، اثری از من نبود…. در آخرین تصویر، کنار پدر، پسری غریب، در چهارده سالگی خویش جا مانده بود …. و پدر، در آخرین تصویر ، روی تخت سی سی یو همچون سروی نیمه جان هنوز فرزندش را...

به افق عشق

  • ۱۷ بهمن ۱۳۹۴image description
تشنه که باشی در منتهای شب هم به استقبال خورشید میروی عشق تقویم زمین را تغییر میدهد : نیمه شب؛ به یکباره اذان صبح به افق عشق ١٧ بهمن ماه ٩۴...

دعای ماه بهمن

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۴image description
خورشید را نه به لیاقت ما که به عنایت خویش به ما شب زدگان بازگردان پروردگارا…. ١۵ بهمن ٩۴...

وقت رفتن نیست خورشیدم

  • ۱۳ مهر ۱۳۹۴image description
وقت رفتن نیست خورشیدم، گیاهان تشنه اند موسم بیداری گلهاست، یاران تشنه اند در کویر خفتگان، امید باران مرده است در سرای ظلم اما، آن سواران تشنه اند اشک چشم چشمه ها اینگونه می جوشند، لیک چشمه ای بی تو نماند، چشمه ساران تشنه اند آنچه کشتیم و درودیم از بهاران تو بود باش با...

نماد استقامت سرو

  • ۱۵ تیر ۱۳۹۴image description
دشت را گوهر وجود شما آباد کرده است گوهردشت نماد استقامت سرو است در مسیر باد ١۵ تیرماه ٩۴...

به همین راحتی…

  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۴image description
نیمه وجودت که برود نصف نمی شوی تمام می شوی … ١٩ خرداد ماه ٩۴...

کثرت

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴image description
تبر همان درخت است که روزی در انزوای خویش خشکید همان روزی که باور جنگل را به باران توطئه تبرها خواند و ایمان داشت که دریا مرده است ٢۵ اردیبهشت ماه ٩۴...