پرچمداران

  • ۹ خرداد ۱۳۹۰image description
در روزگاران قدیم، وقتی دو کشور که دشمن یکدیگر بودند، جنگی را آغاز می کردند، اثری از هواپیماهای جنگی و بمب و تانک و … نبود. دو ارتش روبروی هم می ایستادند و به فرمان فرمانده ، به سوی هم هجوم می آوردند و در مرحله اول به سمت هم تیراندازی می کردند. در این...