عاشقانه ۸۸

  • ۹ خرداد ۱۳۹۶image description
تو را نمی توانند مشمول مرور زمان کنند تو خود، در زمان جاری هستی . از تو اگر هم بگذرم باز به تو می رسم . اندیشه ات را می جوند آموزه هایت را مسخ می کنند اما در قلب من لایه لایه امانتی است که لالایی کودکانم خواهد شد . تو جاودانی خورشید شصت...

عاشقانه ٨٧

  • ۱۷ شهریور ۱۳۹۵image description
میان چشمهای تو و حلقه و شراب مرا همان نگاه تو آرام می کند ١٧ شهریور ٩۵...

عاشقانه ٨۶

  • ۲۶ تیر ۱۳۹۵image description
شنیدم حوالی اوین دو ساعت کسوف بود تو اینجا بودی … ٢۶ تیرماه ٩۵...

عاشقانه ٨۵

  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۵image description
خورشیدم شنیدم که خفاشان نیز در خفا به دور از چشم سلطان شب حمام آفتاب میگیرند تو می آیی… ١٧ فروردین ٩۵...

عاشقانه ٨۴

  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۴image description
آفتابگردان، قمر ندارد تک و تنها طالب و تشنه نور می نوشد سیاره اما قمرها به دنبال خویش می کشد او به دور خورشید قمر به دور او غافل از خورشید… قمرها، تکه تکه شده سیاره ها، پراکنده جلوه گری ها، نصف و نیم عرض اندامها، پوشالی آسمانی که هزار ستاره اینگونه اندکی روشنش نمی...

عاشقانه ٨٣

  • ۲۲ مرداد ۱۳۹۴image description
یک کاسه نور تو را می نوشم و حرکت می کنم تو غروب کنی کفتارها هم می میرند ٢٢ مرداد ٩۴  ...

عاشقانه ٨٢

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۴image description
هیچ شنیده بودی اشتیاق چای را سرد و آب را گرم کند؟ ما اینگونه بودیم با تو وقتی تو حرف می زدی… ٢٢ خرداد ٩۴...

عاشقانه ۸۱

  • ۲۸ فروردین ۱۳۹۴image description
برای تماشای کسوفت هم چشمهایشان را می پوشانند پس دیدن روی تابانت چگونه حفاظی می خواهد خورشید؟ ۲۸ فروردین ۱۳۹۴...

عاشقانه ۸۰

  • ۴ آذر ۱۳۹۳image description
آنقدر جاری در منی که هرگاه دعایت می کنم رستگار می شوم ۴ آذرماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۹

  • ۲۹ مهر ۱۳۹۳image description
حضرت خورشیدم، داشتم فکر می کردم قرنها شاعر، هزاران هزار کتاب شعر، مثنوی مثنوی غزل غزل… همه را مرور کردیم خواندیم، گریستیم، زمزمه کردیم شعری دیگر نمانده و تو هنوز نیامدی … ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳...