عاشقانه ۸۰

  • ۴ آذر ۱۳۹۳image description
آنقدر جاری در منی که هرگاه دعایت می کنم رستگار می شوم ۴ آذرماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ٧٨

  • ۵ شهریور ۱۳۹۳image description
رخ می تابی و باران رخ می نمایی و نور کدامین آن برکتت نهان؟ ۵ شهریورماه ١٣٩٣t...

عاشقانه ٧٧

  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۳image description
شبگیر الی النور مرا عجیب احتیاج ایوار شب شکن تو سرشار کرده است دایره ای مکرر از شب و روز من: کمان دست نیازم به قرب تو کمان گیسوی نازت به هجر من… ٢٣ مرداد ماه ١٣٩٣...

عاشقانه ٧۶

  • ۱۷ تیر ۱۳۹۳image description
طلوع که می کردم خورشید زنده و پاینده بود غروب من روز هنوز به نیمه نرسیده بود تو تنها ستاره تابان زندگی منی خورشید! تنها ستاره جاودان من آن هنگام که بودم و می تابیدی آن هنگام که نبودم و می تابیدی… ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۵

  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۳image description
خیر کثیر، تمام حکمتی است که تو باریدی نه بازتاب کوچک آینه… مرا بخاطر کدورتم ببخش خورشید!… ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۴

  • ۸ خرداد ۱۳۹۳image description
آنگونه مانا که هر روز طلوع می کنی و تمام نمی شوی… ۸ خرداد ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۳

  • ۵ خرداد ۱۳۹۳image description
این روزها حتی کودکان نیز، آسمان را بی آفتاب نقاشی نمی کنند تو ادامه خواهی داشت خورشیدم ۵ خرداد ماه ۹۳...

عاشقانه ۷۲

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳image description
تو هستی و همزمان آسمان پشت سر پیداست آدم اینقدر زلال؟ آفتابگردانها پیجوی تو اند کمی دیده شو خورشید رقیق من ۲۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۱

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۳image description
هم «خوشحال» هم «خوشایند» … امروز و فردا از آن توست خورشیدم ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳...

عاشقانه ۷۰

  • ۲۲ فروردین ۱۳۹۳image description
تو که نیستی خواب ندارم همراه با ستارگان شب را می نوردم افق را می گردم شاید طلوع کنی سپید شود سپیده زند… نیستی و یک لحظه ام قرار نیست! تو که هستی خواب ندارم روز آمده است عصر بیداری است آسمان صاف است زمین شفاف، عشق جاری است می تابی و خواب را می...