عاشقانه ۴۴

  • ۳۱ تیر ۱۳۹۲image description

آنقدر خوب
خورشید شدی
که هر قمر
بسان زمین شد و
هر زمین، ستاره

خورشیدم!
دیگر به لطف تو،
با تابش این همه ستاره،
به آسمان شب هم نمی توان
مستقیم خیره شد…

۳۱ تیرماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :saghi ۳۱ تیر, ۱۳۹۲ - ۱:۱۹ ق.ظ

تا ملکوت جذبه ات ، شبانه راه میروم
چون که نظر کرده ی نور لایزال میشوم
برای از تو من شدن ، مرا مجال بس نبود
پس از تو در هوای تو ، خود مجال میشوم
خاصیت سروده ها ، تمام خواستن نبود
برای از تو دم زدن ، شعر محال میشوم