عاشقانه ۲۲

  • ۴ خرداد ۱۳۹۲image description

گناه، یعنی
از تو نگویم

گناه،‌ یعنی
خطاب تمام «تو» های من
تو نباشی …

۴ خرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها