عاشقانه ۷۵

  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۳image description

خیر کثیر،
تمام حکمتی است که تو باریدی
نه بازتاب کوچک آینه…

مرا بخاطر کدورتم ببخش
خورشید!…

۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :یک دوست ۱۹ خرداد, ۱۳۹۳ - ۳:۳۶ ب.ظ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !!!