عاشقانه ۷۵

  • 7 ژوئن 2014image description

خیر کثیر،
تمام حکمتی است که تو باریدی
نه بازتاب کوچک آینه…

مرا بخاطر کدورتم ببخش
خورشید!…

۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :یک دوست 9 ژوئن, 2014 - 3:36 ب.ظ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !!!