تصمیم با تو نیست

  • ۱۷ اسفند ۱۳۹۶image description

تصمیم با تو نیست
ما خواهیم ماند
و خواهیم نواخت

تاریخ را تو نمی انگاری
تو تنها خط می زنی
امروز نام مرا
فردا مجوز مرا
و روز دیگر حتی خود مرا
اما…

تو خواهی رفت
و ما خواهیم بود

نغمه فردای تاریخ را
ما
ایستاده و سربلند
خواهیم سرود
سروش عازمی خواه
هفدهم اسفندماه ۱۳۹۶

 

قبل از اجرا

عکس : هانیه نامجوی- شانزدهم اسفند ۱۳۹۶ – قبل از اجرا – تالار وحدت

دیدگاه ها