دلم برای تو تنگ است

  • ۲۷ تیر ۱۳۹۵image description

دلم برای تو تنگ است و نیست راه وصالی
من از دیار کویرم، تو «یادگار شمالی»

دلم برای تو تنگ است و «باز بالِ » اسیرم
تو بسته بال رهایی، تو آسمان محالی

دلم برای تو تنگ است و در خیال چو سروی
تو سرو ساحت عشقی، حقیقتی نه خیالی

تو آمدی و نگفتند و دل ببردی و رفتی
بخوان مرا که خرابم، به لحظه ای، به مجالی ….

٢٧ تیر ماه ٩۵
در آتش فراق حضرت خورشیدم…

 

دیدگاه ها