اوین و بهار

  • ۲۷ اسفند ۱۳۹۶image description

دلم در اوین حبس است…
انتهای همان خیابان مستقیم
انتهای دنیا….

تو بگو بهار
بگو ترانه،
ساز
تو بگو نغمه
بگو پرواز

دل من
در اوین
حبس است…

۲۷ اسفند ۹۶
سروش عازمی خواه

 

دیدگاه ها