روز پدر

  • ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵image description

…..برای روز پدر،
به دنبال عکس یادگاری با او،
تمام خویش را جستجو کردم….

در تمام عکسهای یادگاری،
اثری از من نبود….

در آخرین تصویر،
کنار پدر،
پسری غریب،
در چهارده سالگی خویش
جا مانده بود ….

و پدر،
در آخرین تصویر ،
روی تخت سی سی یو
همچون سروی نیمه جان
هنوز فرزندش را سایه می پاشید…

و این تمام من بود…..
در آخرین تصویر

یکم اردیبهشت ٩۵

دیدگاه ها