عاشقانه ٨٧

  • ۱۷ شهریور ۱۳۹۵image description

میان چشمهای تو و حلقه و شراب
مرا همان نگاه تو آرام می کند

١٧ شهریور ٩۵

دیدگاه ها