عاشقانه ۲۴

  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۲image description

پناه می برم به پروردگار آنِ لبخند تو
..

فلق،
آنِ لبخند توست حضرت خورشید!
و این است پروردگار من:
آفریننده یک شکوفایی مقدس :
از «لبخند» تا «خنده ات»
از «فلق» تا «طلوع»

نیمه شب،
تمام دلم برایت ریخت
طلوع کن خورشیدم!
دیگر دلی نمانده است…

۱۹ خردادماه ۱۳۹۲
تقدیم به او…

دیدگاه ها