عاشقانه ۴۵

  • ۴ مرداد ۱۳۹۲image description

تنها یک الف قامتت
کافی بود تا
تمام مرداد من
امرداد شود …

۴ امرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :qwee123@yahoo.com ۴ مرداد, ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵ ب.ظ qwee123@yahoo.com

زنگ در خانه ات شده ام
هر کس سراغت بیاید
اول مرا میزند
وبه احترام من معنوی تو
که به خانه مان می آیی
رگی از پشت گردن مادرم بلند میشود
قیام میکند رکوع میکند
ودر سجده تومورهای محو شده ای را میبینم
که میرقصند
با زخمه هایی که
به ساز تن ات
در اوین میزنند

نام و نام خانوادگی :نسرین ۸ مرداد, ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۰ ق.ظ

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد