عاشقانه ۴

  • ۹ اسفند ۱۳۸۶image description

و آن قدر تو مشتاق منی

که هر آینه اشتیاقت را بفهمم

جان می سپارم

نه

اینگونه من برازنده صفت عاشق نیستم

همان به که تو خود مشتاق من بمانی و عاشق

و من محتاج تو و معشوق

راستی واقعا

اینقدر دوستم داری؟

 

 

دیدگاه ها