عاشقانه ۴۳

  • ۳۰ تیر ۱۳۹۲image description

نجوای باران را دیگر کسی حریف نیست
آن هنگام که عاشقانه تو را
به هفت زبان
تفسیر می کند…

سلام رنگین کمان!
خورشید گرانقدر را ترجمان!

۳۰ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :qwee123@yahoo.com ۳۰ تیر, ۱۳۹۲ - ۷:۲۷ ب.ظ qwee123@yahoo.com

هر گاه شعر عاشقانه تازه ای میگویم
مردم تو را تشویق میکنند.
نزار قبانی

تنها بهانه بودن من
دهانی است
که از تو سخن میگوید

نام و نام خانوادگی :saghi ۳۱ تیر, ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۷ ق.ظ

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت میکنم
توکعبه ای هرجاروم قصد مقامت میکنم
هرجاکه هستی حاضری از دور در ما ناظری
شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم

سلام از راه دور از عمق وجود دراین سکوت شب به حضرت خورشید