عاشقانه ۵۶

  • ۹ مهر ۱۳۹۲image description

مولانای من!
آن گونه که چشم تو انگیزه طلوع من شد،
هیچ آسمانی، بستر آغاز من نشد
آنگونه که تو آیینه ام شدی،
هیچ دریایی توان بازتاب عشق  مرا نداشت
اشتیاق من به تو
آنچنان سوزاننده بود که
تمام قوانین شبانه روز فلک را
برای طلوع زودتر خویش
به سخره گرفتم
و ساعت سپیده دم را
به عقب کشیدم…

به حرمت  تقدس امروز،
زادروزت
یقین کن
که فردا، هنگام طلوع من است

تو برای من زاده شدی تا آیینه ام گردی
و من برای تو آمدم که بسوزانم

شمس، اینگونه زادروز تو را تبریک می گوید:
بمان و بسوز
می مانم و می سوزانم

زادروز مولانا – مهرماه ۹۲

دیدگاه ها