عاشقانه ۲۷

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۲image description

پی جوی سابقه چشم تو شدم
به زادروز خودم رسیدم

زادروزم را جویا شدم
به چشم تو رسیدم…

برایم بگو
کدام قدیمی ترند؟

۲۷ خرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها