عاشقانه ۱۵

  • ۱۳ آبان ۱۳۹۱image description
امروز نوبت آسمان است
فردا درخت!
امروز، چشمان او برق می زند
فردا سینی میوه به پیشوازش خواهد رفت …
برکتش آنجا جاری
نعمتش اینجا جاری
اینگونه، پاییز آمد و می رود
بهار هم می آید
تو کی می آیی؟ ای همیشه جاری به دل من …
فصل نعمت یا موسم برکت؟…
شنبه
سیزدهم آبان ماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها