عاشقانه ۲۱

  • ۲ خرداد ۱۳۹۲image description

خورشید اگر نبود
ابر بی معنا بود
باران هم …

این هوای ابری تو
مدیون خورشید است!

بیشتر از باران
قدر حضرت خورشید را بدان!

۳۱ اردی بهشت ماه ۹۲

(تقدیم به همه کسانی که با بارش قطره ای باران، خورشید را نفی کردند)

دیدگاه ها