عاشقانه ۵۷

  • ۱۹ مهر ۱۳۹۲image description

در حوزه نگاه تو
تقویم نیست
من
استوای چشم تو هستم!
هر فصل، فصل توست
من
گرمسیر نگاه تو هستم!

جریان مستقیم!
به حرمت حوزه حرارتت
بهار و خزان را به سخره گرفته ام

تابشت مدام خورشید!…
گفته اند که می آیی
کدامین روز
اعتدال پاییز به هم می خورد؟
تقویم را تو برایم بفرست …

۱۹ مهرماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :mohammad ali ۱۹ مهر, ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۷ ق.ظ

تابشت مدام خورشید … تقویم را تو برایم بفرست … +