عاشقانه ۷۳

  • ۵ خرداد ۱۳۹۳image description

این روزها
حتی کودکان نیز،
آسمان را
بی آفتاب
نقاشی نمی کنند

تو
ادامه خواهی داشت
خورشیدم

۵ خرداد ماه ۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :big0bang@yahoo.com ۵ خرداد, ۱۳۹۳ - ۳:۰۶ ق.ظ big0bang@yahoo.com

جز با دل ساقی و به جز ساقی بی دل
نه عهد ببستیم و نه عهدی بشکستیم
هر روز در این بادیه حیران و ملولیم
و ز فتنه ساقی نهان شب همه مستیم
گفتیم که ما را به جز این کار هنر نیست
گفتند که مستید و پریشان ،بله هستیم
ای ساقی اعظم که در این شهر نهانی
ما دلخوش از آنیم که خورشید پرستیم.

ممنون استاد عزیز که هستید….
مست شدم از نوشتتون بسیار زیباست