عاشقانه ۷۲

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳image description

تو هستی و همزمان
آسمان پشت سر پیداست
آدم اینقدر زلال؟

آفتابگردانها
پیجوی تو اند
کمی دیده شو
خورشید رقیق من

۲۵ اردی بهشت ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها