عاشقانه ۸۰

  • ۴ آذر ۱۳۹۳image description

آنقدر جاری در منی
که هرگاه دعایت می کنم
رستگار می شوم

۴ آذرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها