عاشقانه ۸۰

  • ۴ آذر ۱۳۹۳image description

آنقدر جاری در منی
که هرگاه دعایت می کنم
رستگار می شوم

۴ آذرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۹ دی, ۱۳۹۳ - ۴:۴۲ ق.ظ

بشوی اوراق کهنهء ما را
که جهل گرفته نسل ها را!
چنان محتاج ام به رستگاریه تو،
که تصنیف کرده ام این معما را…