عاشقانه ٧۶

  • ۱۷ تیر ۱۳۹۳image description

طلوع که می کردم
خورشید زنده و پاینده بود
غروب من
روز هنوز به نیمه نرسیده بود

تو تنها ستاره تابان زندگی منی
خورشید!
تنها ستاره جاودان من
آن هنگام که بودم و می تابیدی
آن هنگام که نبودم و می تابیدی…

۱۷ تیر ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :M.Ali ۲۹ تیر, ۱۳۹۳ - ۳:۲۸ ب.ظ

بسیار زیبا …

نام و نام خانوادگی :طاهره احمدی ۶ مرداد, ۱۳۹۳ - ۲:۱۵ ق.ظ

متن دیدگاه…………

نام و نام خانوادگی :طاهره احمدی ۶ مرداد, ۱۳۹۳ - ۲:۳۹ ق.ظ

دعایم کن که دریابم عاشق و معشوق منم
دعایم کن که دریابم ظالم و مظلوم منم
دعایم که دریابم عابد و معبود منم
دعایم کن که دریابم کفر و ایمان منم
دعایم کن که دریابم شاه وگدا منم.
دعایم کن که دریابم نیک و بد منم.
دعایم کن که دریابم ظاهر و باطن منم
دعایم کن که دریابم خیر وشر منم
دعایم کن که دریابم غالب و مغلوب منم
دعایم کن که دریابم عیان و پنهان منم
دعایم کن که دریابم نور و ظلمت منم
دعایم کن که دریابم بهشت و جهنم منم
دعایم کن که دریابم خدا وشیطان منم
دعایم کن که دریابم عشق منم عقل منم
دعایم کن که دریابم این دگر من نیستم من نیستم،حیف از آن عمری که با من زیستم…