عاشقانه ۷۱

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۳image description

هم «خوشحال»
هم «خوشایند»

امروز و فردا از آن توست
خورشیدم

۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۷ فروردین, ۱۳۹۳ - ۴:۳۲ ق.ظ

تقویم بی دفتراست تابش عشق
فروغ روشن جان است
تب عشق….
تو را سفتن
مرا زیور شناسد
جهانی شاد مان است،
صف عشق…
مهم نیست من کجا
تو
کجایی…
مرا پیوستن است،
در بر عشق….