عاشقانه ۷۴

  • 29 می 2014image description

آنگونه مانا
که هر روز
طلوع می کنی و
تمام نمی شوی…

۸ خرداد ۱۳۹۳

دیدگاه ها