عاشقانه ۷۴

  • ۸ خرداد ۱۳۹۳image description

آنگونه مانا
که هر روز
طلوع می کنی و
تمام نمی شوی…

۸ خرداد ۱۳۹۳

دیدگاه ها