عاشقانه ٧٧

  • ۲۳ مرداد ۱۳۹۳image description

شبگیر الی النور مرا
عجیب
احتیاج ایوار شب شکن تو
سرشار کرده است

دایره ای مکرر از شب و روز من:
کمان دست نیازم به قرب تو
کمان گیسوی نازت به هجر من…

٢٣ مرداد ماه ١٣٩٣

دیدگاه ها