اینجا، ایران…

  • ۱۹ مرداد ۱۳۹۲image description

اینجا ایران
صدای احتیاج مبرم کویر به باران…

۱۹ مرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :طاهره ۱۹ مرداد, ۱۳۹۲ - ۱:۵۱ ق.ظ

متن دیدگاه…………………….+۱
همیشه مهربان دعایم کن…..

نام و نام خانوادگی :M.Ali ۱۹ مرداد, ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۱ ب.ظ

باران در راه است …. خودش به من گفت …

نام و نام خانوادگی :طاهره ۲۰ مرداد, ۱۳۹۲ - ۱:۴۶ ق.ظ

و تو رسم بارانی…………..+۱

نام و نام خانوادگی :GH.A ۲۰ مرداد, ۱۳۹۲ - ۳:۳۶ ب.ظ GH.A

تمان از خشکسالی ترک خورد. تنها امید روزگاری که بهار بود ترک ها را التیام میدهد.

نام و نام خانوادگی :بهشتی ۳ شهریور, ۱۳۹۲ - ۱:۳۷ ق.ظ

آتشی امد وابر باران زا رادر پس کوه محبوس کردتاکویر تشنه بماند اما آتش نمیدانست که اب از زیر زمین هم میتواند به خاک کویر برسد وخاک رانرم کند مشتاقتروتشنه تر برای دریافت آب…! ونمیدانست که این آتش خود عامل پختگی ست.

نام و نام خانوادگی :واعظ ۱۲ آبان, ۱۳۹۲ - ۹:۵۲ ب.ظ

قطره قطره باران باریدن کرفته است روزی نزدیکتر از انجه که فکرش را نمیکنیم سیلاب عشق کوىر را سیراب خواهد کرد و شما از ان قطره های بارانید .ارزوی سلامتی و موفقیت برایتان دارم.