تحول

  • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳image description

ابر؛
زندانبان خورشید
بارانی که بارید…

باران؛
هر قطره اش یعنی:
«شرمنده زندانی! …»

۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :مریم ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۳ - ۷:۰۲ ق.ظ https://m.facebook.com/maryam.nourian.31

حقیقت انقدراشکاراست که شرمندگى اش تا ابد باقى است