تحول

  • 25 آوریل 2014image description

ابر؛
زندانبان خورشید
بارانی که بارید…

باران؛
هر قطره اش یعنی:
«شرمنده زندانی! …»

۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :مريم 26 آوریل, 2014 - 7:02 ق.ظ https://m.facebook.com/maryam.nourian.31

حقیقت انقدراشکاراست که شرمندگى اش تا ابد باقى است