per

وبلاگهایم

  • ۲ خرداد ۱۳۹۲image description

امروز به دنبال نوشته ای قدیمی می گشتم که نیافتمش… به یاد آوردم که سه وبلاگم را یکباره بستند و تمام مطالبش را به دور ریختند . با زحمت، برخی  از آنها را دوباره یافته بودم، اما بقیه برای همیشه محو شدند…

تقدیم به مدیریت پرشین بلاگ

آقای مدیر!
وبلاگی که بی هوا بستید
زندگی من بود!

ورق ورقش را تجربه کرده بودم
واژه واژه اش را زندگی،

از سالها پیش که
خرابه ای بودم
تا آبادان و خرمشهر دلم

از عاشقانه ها
تا فریبها و باورها

از رفتن پدر و مادربزرگ
تا آشتی با مرگ

از بی هوایی و خلاء نوجوانی
تا هواداری آسمانعاشقا
یا در کشوی خاک گرفته تان
زندگی من را تا نکرده اید؟

دوم خرداد ۹۲

دیدگاه ها