الفبای ناتمام

  • ۱۲ تیر ۱۳۹۳image description

تقدیم به استادی که هنوز حتی الفبایش را شاگردی نکرده ام…

تمام الفبای ناموخته آنِ تو
بیاموز مارا
همان چون «الف» قامتت را
که اِستاد و نشکست
آن «عین» عشقت
که خورشید شد در دل شب پرستان
همان «سین» سروت
همان «میم» ماهت
همان
«میم» نامت…

عزیزم
تمام الفبای ناموخته آنِ تو
مرا ناز چشمت
همان ناز چشمت …

۱۲ تیرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :طاهره احمدی ۱۴ تیر, ۱۳۹۳ - ۱:۴۷ ق.ظ

……….

نام و نام خانوادگی :الهه ۲۹ تیر, ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰ ق.ظ

تو آن بلندترین هرمی که فرعون تخیل نتواند ساخت…

نام و نام خانوادگی :آرش ۲۹ تیر, ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶ ب.ظ

خیلی زیبا بود
مرسی