آه از دلم

  • ۱۰ فروردین ۱۳۹۱image description

به یاد نوروز ۱۳۹۰

یک تماس و التماس و یک قرار، آه از دلم
دور یک میز و کلامی ماندگار، آه از دلم
در سرآغاز بهاران بود در یک سال قبل
جمع عشاق و وجودی استوار، آه از دلم
در دل نوروز قبل آن جمع زیبا جمع شد
مانده اکنون چند عکس یادگار، آه از دلم
من که در اوج زمستان بودم و افسردگی
با تو آمد عطر و احساس بهار، آه از دلم
گفت و گویت در دلم جا ماند در نوروز پار
اینک اما یاد یار و یاد یار، آه از دلم
نوروز ۹۱

دیدگاه ها