شطرنج

  • ۳ آبان ۱۳۹۳image description

شطرنج تاریخی
اسبهای تیزپایشان را
به سوی تو می فرستند
از دل قلعه های تیره و تار
تا تو را مات کنند
فیلها
وزیر
سربازان
جنگندگان

و تویی و تنها
پیاده های سرباز

- خورشید من
شطرنجی این چنین نا عادلانه ؟
ـ‌ آری
قانون بازی است،
تار و مار می کنند
می تازند
می زنند
کیش
یک گام به چپ
کیش
یک گام به راست
کیش
یک گام به عقب
کیش
کیش
کیش

آنها
می تازند
اما
ما
می بریم…

چهارم آبان ماه ۹۳

دیدگاه ها