پرواز

  • ۴ تیر ۱۳۹۱image description
کلاغ پر بود و
همه را پراندیم…
با یک اشاره …
با یک نظر

حال نوبت ماست، و بازی تو ….
آماده پریدنیم ….
یک اشاره …
یک نظر!
۴ تیرماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها