نگران

  • ۱۱ مهر ۱۳۹۳image description

ما نگران خورشیدیم
ما نگران بهار
ما نگران داستان داس و گندمزار
ما نگران خورشیدیم
ما نگران یار
ما نگران باران
ما نگران دیار
ما نگران خورشیدیم
ما نگران بیداد
ما نگران افسانه شقایق و باد
ما نگران استاد …

۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳

 

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :مریم ۱۱ مهر, ۱۳۹۳ - ۹:۲۱ ب.ظ

متن دیدگاه…نگرانى رابسپار به باد
فجرنزدیک است

نام و نام خانوادگی :صبا ۱۷ مهر, ۱۳۹۳ - ۷:۳۱ ب.ظ

رشته ای بر گردنم افکنده دوست
میکشد هرجا که خاطر خواه اوست …
خدای خورشید حافظ او…