نگران

  • 3 اکتبر 2014image description

ما نگران خورشیدیم
ما نگران بهار
ما نگران داستان داس و گندمزار
ما نگران خورشیدیم
ما نگران یار
ما نگران باران
ما نگران دیار
ما نگران خورشیدیم
ما نگران بیداد
ما نگران افسانه شقایق و باد
ما نگران استاد …

۱۱ مهر ماه ۱۳۹۳

 

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :مريم 3 اکتبر, 2014 - 9:21 ب.ظ

متن دیدگاه…نگرانى رابسپار به باد
فجرنزدیک است

نام و نام خانوادگی :صبا 9 اکتبر, 2014 - 7:31 ب.ظ

رشته ای بر گردنم افکنده دوست
میکشد هرجا که خاطر خواه اوست …
خدای خورشید حافظ او…