خورشید آغاز کرده است!

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۲image description

همین که
منشور مرده،
دوباره ملون شده است
یک روز سبز،
یک روز آبی،
یک روز …

همین که مدام
رنگ عوض می کند،
یعنی
حضرت خورشید
آغاز کرده است …

۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۲

دیدگاه ها