آرامگاه

  • ۱۳ فروردین ۱۳۹۳image description

قلب تو را شکستند
آرامگاه مرا ویران کردند…

۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۰ فروردین, ۱۳۹۳ - ۱:۳۶ ق.ظ

سخن کوتاه شد یارا خدارا.. !
مبادا بیش از این
اغیار ما را
الهی یاربا قلبش قوی دار
به خصم بدگوهر مسپار…ما را