زندگی من

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲image description

-دلتنگم!
دم

- خواهم آمد!
بازدم

-دلتنگم!

۲۵ اردیبهشت ماه ۹۲

دیدگاه ها