آخرین ترانه

  • ۱۴ مرداد ۱۳۹۱image description
تمام بغض من تویی، تمام این بهانه ها
تمام خنده های تو در “آخرین ترانه” ها
تمام آخرین نگاه گرم، آخرین دعا
وداع عاشقانه ات، تمام آن نشانه ها
تمام “شانه ها تهی ز بار غم” به عشق تو
تمام دستهای تو به احتیاج شانه ها
تمام اضطراب ما برای خانه ماندنت
تمام کوچ تو، نشانه دوام خانه ها
بیا به بوستان من بهار را رقم بزن
برس به قصه دلم، به داد این جوانه ها
تمام من تویی پرنده بزرگوار من!
بیا به آشیانه ام، به یاد آشیانه ها
شنبه – ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۱ – ۳۰ دقیقه بامداد

دیدگاه ها