گل یا پوچ

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۲image description

-گل یا پوچ؟
دستانت دو غنچه بسته

-راست؟
باز کردی
گل بود!
خندیدی
دست چپت هم شکوفا شد
شگفتا! باز هم گل
در هر دو دست تو گل …

..
برنده بازی منم:
هرچه از تو دیدم
گل بود
پوچ نبود…

۲۹ خرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها