خورشید، عیان می شود

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۳image description

- «خورشید
پشت کوه نیست»
کوه شانه خالی می کند و
بر خود می لرزد

-«خورشید
پشت ابر نمانده است…»
ابر روزهاست که
عزم باران می کند

درخشش ماه اما
بانگ دیگری می زند و
مه بانگ،
قصه ای تازه دارد:
«خورشید، عیان می شود»

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

تقدیم به کوه، به ابر
و به ماه…

دیدگاه ها