مقام شمع شمسم

  • ۲۵ شهریور ۱۳۹۳image description

 

شمس من
تا صبحدم گم شده بود،
گرد شمعی گمنام می چرخید
که با یک غمزه جانانه
تمامیت شمس مرا،
پروانه خویش کرده بود

شمع به شمس می تابید و
شمس به ما..

٢۵ شهریور ٩٣
تقدیم به مقام شمع شمسم…

دیدگاه ها