اینجا، ایران…

  • 10 آگوست 2013image description

اینجا ایران
صدای احتیاج مبرم کویر به باران…

۱۹ مرداد ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :طاهره 10 آگوست, 2013 - 1:51 ق.ظ

متن دیدگاه…………………….+۱
همیشه مهربان دعایم کن…..

نام و نام خانوادگی :M.Ali 10 آگوست, 2013 - 12:11 ب.ظ

باران در راه است …. خودش به من گفت …

نام و نام خانوادگی :طاهره 11 آگوست, 2013 - 1:46 ق.ظ

و تو رسم بارانی…………..+۱

نام و نام خانوادگی :GH.A 11 آگوست, 2013 - 3:36 ب.ظ GH.A

تمان از خشکسالی ترک خورد. تنها امید روزگاری که بهار بود ترک ها را التیام میدهد.

نام و نام خانوادگی :بهشتی 25 آگوست, 2013 - 1:37 ق.ظ

آتشی امد وابر باران زا رادر پس کوه محبوس کردتاکویر تشنه بماند اما آتش نمیدانست که اب از زیر زمین هم میتواند به خاک کویر برسد وخاک رانرم کند مشتاقتروتشنه تر برای دریافت آب…! ونمیدانست که این آتش خود عامل پختگی ست.

نام و نام خانوادگی :واعظ 3 نوامبر, 2013 - 9:52 ب.ظ

قطره قطره باران باریدن کرفته است روزی نزدیکتر از انجه که فکرش را نمیکنیم سیلاب عشق کوىر را سیراب خواهد کرد و شما از ان قطره های بارانید .ارزوی سلامتی و موفقیت برایتان دارم.