معادله آقای قد بلند

  • ۲۸ آبان ۱۳۹۳image description

آقای قد بلند!
معادله ات را به هم خواهم ریخت
روی همین صندلی
با عشق

بنشین و از ابتدا
پرونده را رقم بزن
ما زنجیریم

۲۸ آبان ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها