صدای تو

  • 17 نوامبر 2014image description

این غروب نبود که تفسیر کردند
هرگز، هرگز و هرگز

خورشید بود که تعظیم کرد
در برابر عظمت صدای تو
فقط
صدای
تو

طلوع حضرت خورشید
برای بادبادکها
بی صدا
نیست…

۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها