عاشقانه ۵۹

  • ۱ آبان ۱۳۹۲image description
تو بیایی، اینجا جنوبی ترین نیمه زمین می شود آنگونه که آبان، بهار… یکم آبان ماه ۹۲...

عاشقانه ۵۸

  • ۲۵ مهر ۱۳۹۲image description
تحت نظر که باشم حالم بهتر است دریغم مکن آفتاب … ۲۵ مهرماه ۹۲...

عاشقانه ۵۷

  • ۱۹ مهر ۱۳۹۲image description
در حوزه نگاه تو تقویم نیست من استوای چشم تو هستم! هر فصل، فصل توست من گرمسیر نگاه تو هستم! جریان مستقیم! به حرمت حوزه حرارتت بهار و خزان را به سخره گرفته ام … تابشت مدام خورشید!… گفته اند که می آیی کدامین روز اعتدال پاییز به هم می خورد؟ تقویم را تو برایم...

عاشقانه ۵۶

  • ۹ مهر ۱۳۹۲image description
مولانای من! آن گونه که چشم تو انگیزه طلوع من شد، هیچ آسمانی، بستر آغاز من نشد آنگونه که تو آیینه ام شدی، هیچ دریایی توان بازتاب عشق  مرا نداشت اشتیاق من به تو آنچنان سوزاننده بود که تمام قوانین شبانه روز فلک را برای طلوع زودتر خویش به سخره گرفتم و ساعت سپیده دم...

عاشقانه ۵۵

  • ۱ مهر ۱۳۹۲image description
آفتاب پاییزی مایل و من نیز مایل و آفتابگردانها خواب… نوبت، نوبت وصال است خورشید! بازآ… یکم مهرماه ۹۲...

عاشقانه ۵۴

  • ۲۹ شهریور ۱۳۹۲image description
بگذار هرچه می خواهند بگویند! این سماع عاشقانه قلم من است در انتهای خزان نام رفیعت نه لرزش دستانم نامی که دوازده ماه سال را با دوازده قله نماینده است در انتهای ماه نهم نامت، الف قامتی را دیدم که هرگز سر خم نکرد و قلمی که توان گام نهادن به زمستان را نداشت بگذار...

عاشقانه ۵۲

  • ۲۳ شهریور ۱۳۹۲image description
لبخند تو آزمون شرح صدر من است بی رنگ ترین خورشید! منشورت کجاست؟… آن عظمت نگاه را ترجمانی بفرست … ۲۳ شهریور ماه ۹۲...

عاشقانه ۵۱

  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۲image description
پیدایش تو از دل دریا در انتهای افق آنقدر اتفاق مهمی بود که صبح شد… ۱۵ شهریور ماه ۹۲...

عاشقانه ۵۰

  • ۱۰ شهریور ۱۳۹۲image description
این قطب، دل به شفق تو بسته است طوفان به پا کن خورشیدم… ۱۰ شهریور ماه ۹۲...

عاشقانه ۴۹

  • ۷ شهریور ۱۳۹۲image description
«شب» عاشق که شد تمام خویش را تقدیم صبح کرد : «آی… خورشید! ای آخرین شب زنده دار تاریخ…» هفتم شهریور ماه ۹۲...