عاشقانه ۵۱

  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۲image description

پیدایش تو از دل دریا
در انتهای افق
آنقدر اتفاق مهمی بود
که صبح شد…

۱۵ شهریور ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :M.Ali ۱۵ شهریور, ۱۳۹۲ - ۱:۰۷ ب.ظ

صبح شد ….

نام و نام خانوادگی :شهین ملکی ۱۵ شهریور, ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۲ ب.ظ

dهر سخن از دل برآید لاجرم بردل نشیند، یک گفت و شنود ساده با یم کرد عاقل به اندازه یک ماه مطالعه ارزش دارد.