عاشقانه ۵۱

  • 6 سپتامبر 2013image description

پیدایش تو از دل دریا
در انتهای افق
آنقدر اتفاق مهمی بود
که صبح شد…

۱۵ شهریور ماه ۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :M.Ali 6 سپتامبر, 2013 - 1:07 ب.ظ

صبح شد ….

نام و نام خانوادگی :شهین ملکی 6 سپتامبر, 2013 - 10:52 ب.ظ

dهر سخن از دل برآید لاجرم بردل نشیند، یک گفت و شنود ساده با یم کرد عاقل به اندازه یک ماه مطالعه ارزش دارد.